Jeho absence se projevila ve chvíli, kdy se tři ženy rozhodly během běžné procházky uklidit odpadky poházené v okolí cyklostezky vedoucí z Havlovic do Domažlic. „Na to konto vznikl nápad, zda by mohl být někde ve městě kontejner na plechovky – je jich opravdu hodně,“ uvedla Zuzana Hálková, která měla nápad okolí při procházce uklidit.

Ačkoli existují ve městech kontejnery na papír, sklo, plasty a obnošené šatstvo, možnost jak vytřídit kov chybí. Město však další kontejnery neplánuje.

„Ke sběru odpadu velkého objemu slouží Sběrný dvůr, pro domažlické občany je zdarma. Tak je možné vyhodit i kovové předměty,“ zmínil k problematice třídění místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. Případně mohou občané využít kovošrot, kde mohou kovový odpad i zpeněžit.

Problematika třídění odpadu nenaráží jen na nepřítomnost speciálního kontejneru, ale spočívá i v nevědomosti.

„Po dobu studií v Praze jsem si zvykla nakládat s bioodpadem a chtěla bych třídit i elektro-spotřebiče, ale vůbec nevím, kde bych něco takového v Domažlicích praktikovala. Praha byla v tomto směru zajištěná mnohem lépe,“ uvedla občanka Romana Šteklová. Město však nabízí možnost, jak s odpadem organického původu nakládat, především v letních měsících. „V sezoně je organizovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad,“ pokračoval k tématu Antoš s tím, že si každý může bezplatně požádat o zapůjčení plastové popelnice. Odpad se pak sváží s trávoua listím z veřejných ploch do kompostárny nedaleko CHVaKu. Co se týká monočlánků, je pro jejich recyklaci na chodbě domažlické radnice k dispozici sběrný kontejner.