„Přihlásili se tři kandidáti, jeden nevyhověl formálním požadavkům,“ uvedl místostarosta Stanislav Antoš. Organizace spravuje seniorské domovy a byty s pečovatelskou službou v ulicích Prokopa Velikého, Baldovské a Břetislavově. Funguje pod ní i mobilní pečovatelská služba, od 1. ledna pak pod ní přejde dosud krajský domov pro seniory, který sídlí rovněž v Břetislavově ulici. Spravovat bude i nově budovaný Dům se zvláštním režimem v Benešově ulici.