Vystupující z Domažlic a okolí se rozhodli hudbě věnovat nadále. Všichni jsou absolventi zmíněné umělecké školy a pokračují ve studiích na konzervatořích či hudebních akademiích.

Mezi vystupujícími se zpěvem představila Tereza Beňušíková, Jiří Blacký zahrál na bicí, Anna Černá taktéž předvedla zpěv, Klára Kaiserová usedla ke klavíru, Bruno Kubec k tubě, Karel Kuneš rovněž k bicím, Ladislav Tichý se chopil houslí a Mathias Westerdijk taktéž zvolil bicí.

Škola tak představila špici nejlepších hráčů, z nichž některé na klavír ten večer doprovázela pedagožka Martina Morysková a s paličkami v ruce se předvedl i Kamil Jindřich, které hru na bicí vyučuje.

Mimo jiné Kamil Jindřich celý večer společně s ředitelem ZUŠ Jindřicha Jindřicha Josefem Kunešem zahajoval. Večer byl zároveň startem nové kulturní sezóny roku 2020, v níž Městské kulturní středisko Domažlice přichystalo celou řadu koncertů různých žánrů.

Autor: P. Kůtová, K. Reitmeier