Už týden se žáci Základní školy v Kolovči učí v nové jazykové učebně.
Nově zřízená třída byla slavnostně otevřena za přítomnosti starosty, místostarosty a tajemníka městyse Koloveč a členů školské rady. Prohlédnout si jazykovou učebnu mohla i veřejnost. Romana Šeterlová, ředitelka školy, seznámila všechny s možnostmi využití moderní techniky pro výuku jazyků.

„Elektronické vybavení nabízí mnoho způsobů organizace vyučování. Od párové i skupinové konverzace žáků k možnosti zpětné vazby s vyučujícím, který může zasahovat do rozhovorů a opravovat jednu dvojici, aniž by ovlivňoval a rušil dvojice ostatní," uvedla ředitelka školy.

Nová učebna byla pořízena z provozního příspěvkuškoly, který jim zřizovatel, jímž je městys Koloveč, dával v roce 2016.
„Předloni jsme hodně investovali do zateplení budovy školy a nového vytápění. Slíbili jsme, že peníze ušetřené na energiích, což činí cca 300 až 500 tisíc korun ročně, budeme vracet zpět do školy, aby se za ně mohly pořídit moderní pomůcky a inovovat učebny. Jazyková třída je první vlaštovka. Vím, že paní ředitelka má letos v plánu zmodernizovat učebnu chemie a fyziky," řekl starosta Kolovče Václav Pergl.