Obec byla osvobozena 6. května 1945. Krátce po jejich odchodu už Kolovečtí začali uvažovat o tom, že americké armádě vybudují památník. Odhalen byl ale až o dva roky později, 4. května 1947. Tvořily ho dva kvádry syenitu a kovová pamětní deska.

Po politických změnách v roce 1948 však přestaly být pomníky Američanům žádoucí a na popud okresu se připravovalo sejmutí desky.

V březnu 1950 ji proto tři kolovečtí odvážlivci v noci tajně sňali a ukryli, aby předešli jejímu potupnému úřednímu odstranění.

Po 18 letech, v roce 1968, v době nadějného uvolňování, se počátkem května deska na památníku opět objevila. Zůstala tam však jen do roku 1972. Aby se opět předešlo zničení desky během normalizace, dva jiní občané Kolovče ji opět tajně sňali a ukryli. Odplatou bylo šetření v obci a byl rozebrán celý památník.

Po dalších 18 letech, v roce 1990, byl po pádu komunismu celý pomník znovu obnoven, jen pouhé čtyři metry od původního místa. Najdeme ho v samotném středu obce, u křižovatky naproti domu č.p. 41. Zdobí jej deska s nápisem „Na paměť osvobození Kolovče armádou U.S.A. 6. května 1945".