Rekonstrukci a přístavbu bývalé restaurace Šumava plánují Kolovečtí na příští rok.

Nevyužívanou budovu chtějí opravit na kulturní a administrativní zařízení.

„Chybí nám zde takzvaná suchá varianta na pořádání kulturních akcí. Jestli se přestavbu bývalé restaurace Šumava podaří uskutečnit, záleží výhradně na tom, zda bude obec úspěšná a získá potřebnou finanční pomoc z regionálního operačního systému, o kterou jsme již letos požádali,“ uvedl starosta Kolovče Václav Pergl s tím, že loni se Kolovečským podařilo vybudovat potřebné zázemí pro pořádání letních kulturních akcí v areálu staré cihelny, která příští rok zažije obrovskou zatěžkávací zkoušku, neboť zde po několika letech proběhne velké přemílání bab na mladá děvčata, spojené se srazem rodáků.

Plánů mají v Kolovči opravdu mnoho i na příští rok.

Připraveni jsou ucházet se o finanční prostředky na kompletní výměnu oken a zateplení vnějšího pláště budovy základní školy, na přestavbu objektu bývalé staré školy na byty, případně zvažují využít tento objekt v rámci komunitního plánování jako chráněnou dílnu.

„Plánů a práce je v Kolovči stále dost. Nezbývá nám než si přát, aby alespoň některý z těchto záměrů nabyl v příštím roce, tak jako letos, reálné podoby,“ sdělil nám starosta.

V loňském roce, kromě provádění běžných oprav a údržby majetku, zajistila obec mimo jiné provedení rekonstrukce vozovek v ulicích Dlouhá a Růžová. Letos oprava místních komunikací pokračovala.

„Jsem rád , že se nám podařilo získat pomoc Plzeňského kraje, díky které jsme mohli opravit i silnice v ulicích Tovární, U Cihelny, Příkrá a Krátká. Věřím, že jsou všichni s kvalitou provedených prací spokojeni,“ řekl Deníku Václav Pergl.

Centrum obce zdobí podzimní výsad zeleně.

„Ke vzhledu naší obce jistě přispěla také důsledná údržba veřejných prostranství a udržování pořádku v obci, kterou zajišťuje nejen zaměstnanec obce, ale stále častěji se na ní podílejí sami občané Kolovče, za což jim velmi děkuji a doufám, že se přidají i ti ostatní,“ dodal Pergl.

„Centrum obce velice prokouklo, ale to není jediné zlepšení, které je v obci vidět. My konkrétně velice oceňujeme, že náme před školkou nové chodníky a parkoviště. Cesta celou ulicí byla rozbitá. Dnes je všude zámková dlažba, což je velice pěkné. Vím i o dalších plánech, které obec v budoucnu čekají.

Jedním z nich je soustředěné hřiště pro děti, což považuji za výborný záměr,“ uvedla ředitelka Mateřské školy v Kolovči Helena Moudrá.