Nový tajemník bude mít na starosti vedení úřadu, všechny úředníky, kteří zde pracují, bude připravovat podklady pro jednání zastupitelstva, kterých se bude i osobně zúčastňovat, a bude mít na starosti i agendy, které bude vykonávat.

„Úřad máme poddimenzovaný a kvalitního tajemníka jsme hledali už dlouho. Josef Štibraný splnil všechny požadavky výběrového řízení. Má patřičnou kvalifikaci, zkušenosti z výkonu státní zprávy a samosprávy a samozřejmě příslušné vzdělání. Očekáváme, že jeho působením bude zkvalitněna práce na úřadě," uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.

Kolovečským se návrh o přijetí nového úředníka příliš nezamlouval, hlavně s ohledem na to, že od podzimních voleb má městečko kromě starosty ještě dva místostarosty a všichni pracují jako neuvolnění. Stejný názor zastával i Radek Anderle, který je jediným zástupcem opozice v zastupitelstvu. „Kdyby vedení pracovalo jako uvolněné, dalo by se to zvládnout bez tajemníka a s troufám si říct, že i jen s jedním místostarostou," řekl již dříve.

Starosta Kolovče Václav Pergl však přijetí jednoho úředníka – specialisty považuje za naprosto nezbytnou věc.

„Kvůli nárůstu byrokracie je naprosto nutné posílit úřad o jednoho kvalifikovaného úředníka. Agend je tolik, že to v současném stavu nebylo možné zvládnout. Tajemník musí být schopen pracovat v oblasti i tak složité administrativy, jako jsou například dotace a podobně. Finančně nás to nezatíží a efekt se nám tisíckrát vrátí," vysvětlil Pergl a dodal: „Pro občany tady budeme jako doposud. Starosta bude na úřadě vždy v pátek a místostarostové sdělí, kdy budou občanům k dispozici."