Protože finanční náklady tohoto projektu činí zhruba 100 000 korun, využil městys Projekt na modernizaci knihoven, který pro letošní rok vyhlásilo Ministerstvo kultury České republiky, a zažádal o dotaci.

„Finanční spoluúčast městyse na financování tohoto projektu bude 30%. Jeho cílem je transformovat stávající knihovnu v Kolovči, která je dosud orientována na práci s klasickými ručně psanými dokumenty, na knihovnu s automatizovaným výpůjčním protokolem," uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.

Díky modernizaci se mohou čtenáři těšit na zkvalitnění služeb při výpůjčce knih, ale i při prohlížení na přehlednost knižních svazků.
„Také dojde k usnadnění komunikace s pověřenou knihovnou, jíž je Knihovna Boženy Němcové v Domažlicích, zapojenou v automatizovaném systému. Čtenáři budou mít kvalitní zpřístupnění online katalogu na www stránkách knihovny městyse Koloveč," vysvětluje kolovečský starosta a dodává: „Z dotačního projektu bychom chtěli knihovnu vybavit pracovní stanicí pro knihovnici, to znamená počítačem, knihovnickým systémem, tiskárnou, čtečkou kódů a také místem pro čtenáře k nahlížení do digitálního katalogu."

S tímto projektem byla spojena i příprava a zprovoznění nových webových stránek knihovny městyse Koloveč. Webové stránky kolovečské knihovny jsou v provozu od prosince 2015 na adrese www.knihovna-kolovec.cz.