„Situace této ulice je již neúnosná jak z hlediska technického – opotřebení, tak i z hlediska bezpečnosti provozu řidičů a chodců. Obdrželi jsme řadu podnětů od místních občanů k tomu, abychom problém v této ulici nějakým způsobem řešili. V tuto chvíli již máme stavební povolení,“ prozradil k plánované rekonstrukci starosta Václav Pergl.

Předpokládaný začátek realizace je plánován na přelom druhého a třetího kvartálu tohoto roku. V těchto dnech se ladí rozpočty, následně se bude vybírat zhotovitel celé stavby a až poté může být realizace celé stavby zahájena. „Rádi bychom práce zahájili již ve druhé polovině druhého kvartálu, tzn. v průběhu léta, abychom dodělali veškeré práce v příznivých klimatických podmínkách,“ říká Pergl. Dokončení stavby je zatím naplánované na poslední listopad tohoto roku.

TÍMTO OPRAVY NEKONČÍ

Opravy v Tyršově ulici nejsou jedinou rozsáhlou akcí, která se letos bude v Kolovči realizovat. Další plánovanou akcí městyse je zasíťování místní obytné zóny, které zahrnuje prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu pro napojení nových rodinných domů na sítě. Současně s tím se budou také realizovat elektro přípojky ve spolupráci se společností ČEZ. V obytné zóně se do konce roku zrealizuje také veřejný rozhlas společně s veřejným osvětlením. „Zahájení těchto prací plánujeme na začátek třetího kvartálu. „Předpokládáme, že veškeré formality týkající se této stavby, budeme mít hotové maximálně začátkem června a poté, během července bychom vše zrealizovali,“doplnil starosta Pergl.

SETKÁNÍ RODŮ A PŘEMÝLÁNÍ BAB

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce Tyršovy ulice se v letošním roce v Kolovči neuskuteční Setkání rodáků. Areál, ve kterém se tato místními oblíbená akce pravidelně koná, bude v letních měsících nepřístupný, proto ji vedení městyse přešunulo na následující rok 2019, ve kterém se můžeme těšit i na přemýlání bab – místní tradice. „Dámy, které byly doposud přemlety, jsou zdravotně zcela v pořádku, takže ani není důvod akci v letošním roce realizovat,“ uzavřel s úsměvem Pergl.