Domažlické městské lesy hospodaří na zhruba 3 700 hektarech. Ve vybraných lokalitách se nachází čtyřicet uměle vytvořených tůní. Letos se soubor rozšíří o dalších devět. „Dělníci vytěží sediment, který se použije na stavbu hrází budoucích tůní. Počítají, že vytvoří pozvolné dno,“ konstatoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. Doplnil, že na území chráněné krajinné oblasti Český les letos přibude ještě jedenáct tůní.

Smrt byla hodně blízko, vzpomíná pacientka, kterou v Domažlicích zachránili.
Smrt byla hodně blízko, vzpomíná pacientka, kterou v Domažlicích zachránili

Předpokládané náklady činí 150 tisíc korun. Město využije dotaci od Plzeňského kraje, jež se týká obnovy přirozených funkcí krajiny. „Projektu se věnujeme čtyři roky. Za tu dobu už jsou patrné první změny, hlavně obohacení skladby rostlin a živočichů v daných lokalitách. Na dlouhodobější účinky, které pomohou ekosystému v boji proti suchu, si ještě musíme počkat,“ nastínil Antoš. Pokud bude vypsán další, podobný dotační titul, Domažlice se chtějí o podobný projekt znovu ucházet.