Ve 13 hodin pak začal bohatý pětačtyřicetiminutový program. Během něj k osazenstvu kostela promluvil domažlický farář Miroslaw Gierga, starosta Miroslav Mach a emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Jejich proslovy byly proloženy krátkým hudebním vystoupením, které obstaraly zpěvačky ze ženského pěveckého sboru Canzonetta.

Starosta mluvil o důležitosti Charity, která pomáhá nejpotřebnějším, a zároveň poděkoval všem, kteří se rozhodli zapojit do letošní humanitární akce. „Ať jsou vaše pokladničky lehké a plné,“ znělo jeho přání koledníkům.

Tříkrálová sbírka v Domažlicích byla zahájena v sobotu hodinu po poledni v arciděkanském kostele Narození Panny Marie.

Tradičního požehnání koledníkům i křídám, kterými budou na dveře značit symbol K+M+B, se zhostil emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Krátce před druhou hodinou odpolední se již skupinky koledníků s doprovodem vydaly napříč domažlickými ulicemi, kde budou prosit o dary pro dobročinné účely až do 15. ledna.

Na Domažlicku se do charitativní akce i letos zapojuje velká skupina měst, obcí a jejich farností. Převážná část výtěžku ze sbírky poputuje zpět do našeho regionu, konkrétně na podporu sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově, pro SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince, Azylový dům Domažlice, Domov pro matky v tísni v Havlovicích, Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice, volnočasové kluby Duha, na podporu sociálního zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem pro děti potřebující okamžitou pomoc, pro volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov, na podporu činnosti Farní charity Staňkov i adopci na dálku.

Tříkrálová sbírka v Domažlicích byla zahájena v sobotu hodinu po poledni v arciděkanském kostele Narození Panny Marie.

„K sobotnímu slavnostnímu zahájení sbírky pro Domažlicko a jeho blízké okolí jsme zaevidovali 45 koledníků, což je oproti loňsku opět mírný nárůst. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na této akci a snaží se svými činy pomoci potřebným,“ uvedl koordinátor sbírky, který má na starost především Domažlice, Havlovice, Poběžovice či Hostouň.

Loni získali tříkráloví koledníci v domažlické farnosti 176 699 korun. Každý může v tomto týdnu přispět na dobrou věc. Stačí otevřít Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi dveře a podpořit je v jejich úsilí.