V Horšovském Týně pak tři králové vyjdou již v pátek 10. ledna. Celkem 18 skupin koledníků pod vedením Farní charity Horšovský Týn vyjde z Komunitního centra Horšovský Týn. Oficiální zahájení sbírky začne v Komunitním centru ve 14 hodin. Koledovat budou v pátek, sobotu a neděli.