Nejenže obnovili nebo spíše opět vystavěli kapli Srdce Ježíšovo, ale založili i novou tradici Kocourovské poutě. Jedenáctým ročníkem ožije Kocourov v sobotu 8. června od 14 hodin.

Pouť na upravené návsi pořádá Občanský spolek pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo v Kocourově“ a kapli si může prohlédnout každý zájemce. Už před vstupem si návštěvníci povšimnou osazeného artefaktu s maltézským křížem. V interiéru naleznou výstavku keramických výrobků od žáků ze Základní školy a Odborné školy v Horšovském Týně, jehož místní část nyní Kocourov tvoří.

Filatelisté si budou moci zakoupit poštovní známky s vyobrazením kaple či pamětní list, na kterém je známka s přítiskem a je věnován slavnostnímu vysvěcení biskupem Františkem Radkovským. Turisté zase jistě uvítají pohlednici s turistickým razítkem. Bude možné také zhlédnout dokumenty, které přibližují stavbu od jejího vzniku až do současnosti.

Aby pouť byla opravdu poutí, jak se sluší a patří, je podle slov organizátorů zajištěno bohaté občerstvení z Meclova a pro děti atrakce z Domažlic – střelnice, kolotoč, skákadlo i houpačky. Hudbou pouťové odpoledne zpestří Jarda Hájek. (pd)