Zařízení je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu 3Lynx a má sloužit především k pozorování rysa ostrovida. Fotografie kočky divoké je o to cennější, že jde o jeden z mála důkazů o jejím výskytu v České republice.

„Kočka divoká patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny a donedávna jsme vůbec netušili, že v Českém lese žije,“ uvedla Milena Prokopová ze Správy CHKO Český les. Dodala, že porovnáním fotografií zoologové zjistili, že se jedná o stejné zvíře, samce, který byl během posledních tří let zachycen v oblasti Čerchova a v Bavorsku.

Kočka divoká může urazit i desítky kilometrů v období, kdy hledá příhodné místo, kde by se dlouhodobě usadila, obývá rozsáhlé území, udává se, že její domovský okrsek může být až 370 hektarů. Z naší přírody v minulosti zmizela, ale v poslední době se k nám začíná postupně vracet. Ojedinělá pozorování jsou z oblasti CHKO Bílé Karpaty, Beskydy, z Javorníků, Podyjí, Šumavy a právě Českého lesa. Podle Správy CHKO se zdá, že se jedná o zvířata, která Českým lesem jen procházejí, nepodařilo se doložit jejich rozmnožování.

V zimě se kočky divoké stěhují do nižších poloh a do míst, kde není souvislá sněhová pokrývka. Obsazené teritorium si značí trusem, nebo drápanci na stromech. Páření probíhá v únoru a březnu. Živí se především drobnými zemními savci jako myšicemi, hraboši apod. a také pěvci. Jsou aktivní především v noci a za rozbřesku, v období krmení mláďat loví ale i přes den.