Setkání se tentokrát konalo v přísálí MKS, protože knihovna jako taková je ve stadiu příprav na stěhování do zrekonstruovaného pivovaru.

Práci s knihovnami okresu má na starosti oddělení knihovnických služeb, konkrétně Zdeňka Primusová a Lenka Vrbová, které se taky postaraly – spolu s dalšími kolegyněmi knihovny – o program a občerstvení.

V jakém stadiu je stěhování do nových prostor v pivovaru objasnila ředitelka knihovny Lenka Shirová: „Jak asi víte, z provozních důvodů jsme přestěhování museli odložit a místo letošního podzimu to bude v březnu příštího roku. Hotovo by mělo být někdy v létě a tak nám držte palce a mějte s námi trpělivost.“

Stěhování bude mít vliv na výměnný fond místních knihoven, ale čtenářů by se to nemělo nijak zvlášť dotknout.

Věra Závacká měla tentokrát přednášku o trhanovském rodáku Josefu Thomayerovi, jedním ze zakladatelů české lékařské vědy a tvůrcem českého lékařského názvosloví, jenž se kromě svého povolání zabýval i literární tvorbou. Psal beletrii, fejetony a črty do časopisů i populárně vědecké knihy z lékařství. Přednášky Závacké jsou vždycky poutavé a všichni se tak dozvěděli mnoho zajímavostí ze života profesora Thomayera.

„Dneska se nás tady sešlo hodně a jsem ráda, že si paní knihovnice udělaly čas a přijely,“ byla spokojena Primusová.

Z Mutěnína přijela také Marie Pekárová: „U nás moc lidi nečtou, máme jen pět stálých návštěvníků, sem tam přijde i někdo jiný. Děti nechodí vůbec. V okolí moc práce není, takže lidi mají asi jiné starosti.“

Zajímavé je také nahlédnutí do přehledu o činnosti základních veřejných knihoven okresu, kdy víc než 10 % čtenářů z počtu obyvatel mají třeba v Chotiměři, Lštění a Nahošicích, ale taky v Bukovci a Čermné, hodně čtou i ve Slavíkovicích nebo na Dílech, v Hlohovčicích anebo Hradišti, abychom vyjmenovali jen některé obce. Knihy, jak se zdá, přežívají i v době, kdy jim mnozí prorokovali zánik na úbytě.

Zdeněk Huspek