„Nic není ještě rozhodnuto. Komise rozhodla většinou hlasů, že nedoporučujeme knihu podpořit. Jsme ale pouze poradní hlas zastupitelstva. Město ještě může rozhodnout jinak. Záleží na zastupitelích, zda přistoupí na náš návrh, nebo půjdou svou cestou," řekl předseda domažlického výboru pro kulturu a cestovní ruch Vlastimil Konrády.

„Že mou žádost komise nepodpořila, nechávám bez komentáře. Myslím, že tím vyjádřili, jak si mě váží jako člověka a jak si váží mé práce jako výtvarníka a galeristy. V Muzeu Chodska pracuji od roku 1989, o několik let později jsem byl pověřen vedením Galerie bratří Špillarů. Letos v dubnu dovrším šedesát let věku a zároveň šestadvacet let práce v této regionální kulturní instituci. To byl důvod proč jsem Domažlice žádal o příspěvek na svou knihu," řekl Václav Sika a dodal, že oproti Domažlicím město Kdyně jeho záměr bez problémů podpořilo.

I bez přispění Domažlic kniha vyjde. Autor věří, že zaujme i širší čtenářskou veřejnost Kdyňska a Domažlicka, a proto by ji rád vydal.

„Napsal jsem knihu, která čtenáře seznamuje se zákulisím vzniku výtvarného díla, s jeho prezentací a následně se zkušenostmi s vedením galerie, s prací s návštěvníky, s dětmi, ale i s kolegy výtvarníky, se kterými jsem se během mnohaleté práce setkal. Věřím, že si čtenář rád přečte o tapiserii Aradecor a mezinárodních sympoziích, která jsem ve Kdyni pomáhal organizovat," popisuje své dílko Sika a pokračuje: „Kniha přinese jiný úhel pohledu na zmiňovanou problematiku. Snažil jsem se vybírat ze svého života pouze ty příběhy, o kterých jsem se domníval, že jsou vtipné. Věřím, že čtenáře zaujmou i fotografie z mých početných výstav uměleckých děl v Čechách i v Německu a fotografie významných osobností našeho uměleckého života i snímky z rodinného alba."