Vždy ve středu přicházejí do knihovny s maminkami a babičkami děti, některé teprve dvouleté.

„Hlavní myšlenka setkání vychází z citátu Davida Grubera: „Komu je s láskou předčítáno, ten dostane zájem sám číst. Kdo sám čte, ten samostatně myslí. Kdo myslí, ten se vzdělává a kultivuje. Čím více je kolem nás lidí kultivovaných, tím lépe a plněji se nám všem žije,“ sdělila vedoucí knihovny Miloslava Baxová s tím, že v prostorách oddělení pro děti si budoucí čtenáři povídali, četli, hráli, relaxovali, malovali, seznamovali se s knihami pro nejmenší děti a s časopisy pro maminky a děti.

„Po počátečních rozpacích se děti rozkoukaly a zapojily se do všech činností. Od knihovnice dostaly záložku do knihy a nádherně ji vymalovaly,“ prozradila Baxová a pokračovala: „Při druhém setkání děti malovaly peřinu pro Křemílka a Vochomůrku. Všichni dospělí i sedm dětí ve věku od 2 do 4 let odcházeli s úsměvem na tváři a všichni slíbili, že přijdou zase.“ Další setkání se uskuteční za dva týdny opět ve středu.