„Šlo převážně o encyklopedie, atlasy a různou beletrii s válečnou tematikou,“ řekla Adéla Janů, referentka oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSM).

Mezi knihami jsou například Kronika lidstva, Kronika českých zemí, Kronika 20. století, Velký atlas světových dějin či 1000 olympijských vítězů.

„Některé knihy byly ještě originálně zabalené tak, jak je jejich majitel obdržel poštou z nakladatelství. Knihy nebyly poškozené ani znečištěné, přestože se nacházely na různých místech po celém bytě,“ pokračovala Janů.

Knihy, které připadly státu kvůli odúmrtí – tak se označuje dědictví, které nenabude žádný dědic, a proto připadne státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkový může s takto nabytým majetkem hospodařit podle zákona o majetku státu. Více než sto nyní takto získaných knih proto obdrží domažlická knihovna.