Spisovatelčinou spojkou na Domažlicku je po sedmnáct let Vlasta Nosková, která autorce pomáhá při přípravě publikací. „S Marií Korandovou jsem v kontaktu již od roku 2001. U některých knih jsem pomohla s jejich vydáním,“ potvrdila Nosková. Ovšem poslední počin Marie Korandové poněkud odbočuje od chodského tématu. K 210. výročí narození J. K. Tyla vyšla nová publikace zaměřená na jeho osobu – Západočeská dramata J. K. Tyla.

„Marie Korandová začínala psát o Chodsku, až později se zaměřila na jednotlivé osobnosti. U knihy o Josefu Kajetánu Tylovi jsme spolupracovali i s Archivem města Plzně a vydání finančně podpořil Plzeňský kraj i město Plzeň,“ uvedla Nosková.

Román umělcova života pojala Korandová neotřelým způsobem. Zaměřila se na dvě osudové ženy, které v Tylově životě sehrály velkou úlohu – manželku Magdalenu a matku jeho dětí, švagrovou Annu. Vztahový propletenec s sebou nesl různá úskalí, která Marie Korandová poodhaluje. Kniha se však nevěnuje pouze pikanteriím soukromí, ale v obrazové části obsahuje některé dosud nepublikované dokumenty.

„Nechybí tam v rámci divadelní hry Fidlovačka ani text naší pozdější státní hymny. Tím spíše, když rok 2018 byl rokem republiky,“ doplnila Nosková, která na závěr dodala, že kniha by mohla fungovat i jako didaktická pomůcka ve výuce. Kromě knihoven a knihkupectví je k dispozici také v domažlickém infocentru.

V budoucnu se knižní podoby dočkají také osudy další osobnosti, tentokrát chodské, a tou není nikdo jiný než Jindřich Šimon Baar.