Občasné sněžení totiž připomínalo spíše zimní než typický jarní svátek. I tak chlapci ze všech obcí našeho regionu, vyzbrojeni proutěnými pomlázkami a košíky na vajíčka, vyrazili na koledu. Za pořádný výprask a říkanku „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný" je dívky a ženy bohatě odměnily.

Fotografie dole zachycuje tasnovické koledníky s drkačkami i velkou pojízdnou řehtačkou. Dle zvyklosti drkači od čtvrtečního poledne až do sobotního rána nahrazovali ve vsích zvuk zvonů, jež odletěly do Říma. Jakmile se zvony vrátily, obcházeli stavení, kde naposledy zadrkali a za svou práci byli obdarováni.

Tasnovičtí koledníci.