„Každé úterý si kluci a holky procházeli situacemi, se kterými se mohou v životě setkat. Začátkem roku jsme se věnovali velmi populárnímu internetu. Důraz byl kladen zejména na oblíbené sociální sítě a jejich bezpečné užívání," popisuje Stanislava Oušková a pokračuje: „Dále jsme se věnovali závislostem, a to nejen na drogách, ale i cigaretách, automatech a tak dále. Dalším důležitým tématem byly peníze. Kluci a holky se učili s nimi hospodařit. Oblíbeným tématem byla láska, věnovali jsme se nejen bezpečnému sexu, ale také důvěře a respektování v partnerských vztazích. Poté jsme se učili pečovat o svůj zevnějšek. O letních prázdninách je třeba zvýšené bezpečnosti v ulicích, v dopravě, u vody i doma. Proto jsme se učili jak situacím předcházet a jak postupovat v případě nehody. Když začal nový školní rok, stali jsme se účastníky projektu zaměstnanci a zaměstnavatelé a učili se jak najít zaměstnání. Následovalo téma vztahy ve společnosti. Nechyběla etiketa a nacvičování asertivní komunikace. Náročná životní situace může potkat každého z nás. Kluci a holky si proto tyto situace prožili takzvaně nanečisto a poučili se pro budoucí život. V adventním čase jsme se pak věnovali multikultuře."

Program Klubu Fontána pak vyvrcholil vyhlášením nejaktivnějších účastníků, kteří obdrželi drobnou odměnu.

Jednotlivá témata pracovníci Klubu Fontána připravovali tak, aby účastníky zaujala a byla zábavná. Oblíbenými formami byly například scénky, vyprávění příběhů, sledování videí, či dokonce tvoření komiksů.

Kdo by měl zájem o další informace o projektu, pracovníci Klubu Fontána pro děti a mládež, který je v Domažlicích zřizován Diakonií Západ, je rádi poskytnou na telefonu 734 686 667 nebo e-mailové adrese fontana.zapad@diakonie.cz.

(seb, Stanislava Oušková)