Nové klenečské zastupitelstvo hodlá řešit otázku průjezdu těžkých kamionů přes Klenčí, zejména v zimním období. Téma se probíralo na posledním jednání klenečského zastupitelstva.

„Určitě je to myšlenka, která byla řešena ve Všerubech, a určitě bude aktuální i pro nás. Budeme rádi, pokud se nám v tomto volebním období podaří vyřešit otázku provozu kamionů v Klenčí," sdělil přítomným starosta Jan Bozděch.

Deník zjišťoval, zda došlo k nějakému posunu této záležitosti. „Připravuji se na jednání se starostou Všerub, kde budu zjišťovat, jak to řešili oni, protože nějaké kroky ohledně zákazu jízdy kamionů provedli," sdělil starosta a doplnil: „Budu muset zjistit, jak oni postupovali, protože ve Všerubech už se docílit nějakého omezení jízdy kamionů podařilo."

Klenečtí, dá se říci, doplatili na to, že přes ně vede silnice II. třídy, která není pro kamiony zpoplatněna. Tím všichni, kteří míří do Německa, šetří provozní náklady na přepravu. Navíc mohou před Waldmünchenem najet na jeho obchvat a pokračovat po něm ve směru na Rötz, či opačným směrem na Cham, případně dojet k dálnici vedoucí od Regensburgu na Weiden.

„Nikdo se nám nemůže divit. Je to pro nás přes Klenčí výhodnější, než kdybychom volili placenou dálnici od Plzně přes Rozvadov. Tam, kam jezdím, to oběma směry vychází kilometrově stejně a můj zaměstnavatel přímo nařizuje, kudy mám jet," dozvěděli jsme se od řidiče kamionu z druhé poloviny ČR, jenž z pochopitelných důvodů nechtěl sdělit jméno.

„Dohodli jsme se na variantě úseku pro zpracování dopravně inženýrského omezení, na kterém by mělo dojít k dočasnému stanovení omezení tonáže na 17 tun, a to na dobu 3 let. Jedná se o úsek silnice II/184 počínaje přechodem státní hranice ke křižovatce na silnici I/22 směrem na Kdyni a Domažlice (na Kobyle)," řekl před časem v této souvislosti Deníku starosta Všerub Václav Bernard.

„Ve Všerubech šli cestou zakázat průjezd kamionům do určité tonáže, touto cestou bych se rád ubíral i já. Jednak je to vlastně moje myšlenka z předvolební kampaně, jedna z věcí, již jsem chtěl v případě zvolení začít řešit. Zároveň je omezení kamionové dopravy nad 15 –18 tun také požadavek občanů. A hovořím v tomto případě za větší počet občanů, to přání už je zde delší dobu," podotkl starosta Bozděch.

„Jde o opatření i z hlediska udržení kvality vozovky, neboť nápor na ni je tu opravdu velký. Cílem je omezit kamionovou dopravu a vyřadit z ní nejprve auta s velkou tonáží. Pak uvidíme, jak by se to mohlo povést dál. Samozřejmě musíme brát ohled i na místní firmy, které silnici využívají. Chtěli bychom na ně samozřejmě brát ohled, ale to už je věc dalšího jednání. Jejich podnikání musíme podporovat," myslí si starosta.

Omezení kamionové dopravy na silnici II/189 přes Klenčí a hraniční přechod Lísková do Německa je pro řadu lidí u nás přijatelná a vítaná možnost, co však na ni říkají naši sousedé? Vědí vůbec, co v tomto směru Klenečtí chystají, ví už o tom konkrétně starosta příhraničního Waldmünchenu Markus Ackermann? „V lednu bylo setkání starostů v Německu, kam nyní pravidelně jezdím. Tohle bylo jedno z témat, která se tam probírala. Pan Ackermann vyslovil zájem nám s tím pomoci, pokud bude potřeba. V rámci přeshraniční spolupráce existuje možnost postupovat společně i v tomto směru," konstatuje Bozděch.

Je průjezd kamionů přes Klenčí skutečně tak velký, že je neúnosný, že je třeba ho eliminovat?

„V tomto zimním období není počet kamionů tak velký, ale z mého pohledu to není úplně šťastné. Beru to tak, že tady u nás kamiony nemusí platit mýtné a je to pro ně levnější. Omezení bude nutné udělat, neboť se to netýká jen kvality silnice, ale hlavně životního prostředí a dalších věcí," zakončuje starosta městyse Klenčí.