Při prohlídce místního hřbitova si hned označili deset hrobů, které by potřebovaly péči – zbavit mechu, ostříhat keře zasahující do hrobu, obnovit nápisy na křížích či upravit okolí. Mezi hroby, které si výbor poznamenal, je i místo odpočinku spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Na seznamu se ocitly ale i kněžský hrob, hrob ruských vojáků, hrob umučených nacisty nebo poštuc hrob. „Na něm je nutné kromě samotného zvelebení očistit a zrestaurovat sochu. Má ulomené prsty a jsou v ní praskliny,“ uvedl předseda VKSO Jiří Anderle a dodal: „Na schůzi padl i návrh na dokončení kolumbária aosazení zbylých 60 urnových skříněk.“

Návrhy se projednaly i na posledním zastupitelstvu městyse. Návrhy, co všechno by se mělo na hrobech upravit, jsou zatím celkovým náhledem. U některých úprav a oprav se možná ještě ukáže, že nejsou nezbytné.

Výbor ale neřešil pouze hřbitov. Věnoval se také nastávajícím akcím – jsou jimi masopust, který je uskuteční 22. února, a besedy s Karlem Benešem, Karlem Jachanem či s pamětníky.