„Jako největší problém vidím to, že zde žije hodně lidí bez trvalého pobytu. Institut přechodného pobytu byl zrušen, takže nám tu vytvářejí odpad, aniž by platili,“ připomněl zastupitelům pracovník úřadu městyse Zdeněk Drbal.

Původní vyhláška, která platí od ledna 2007, vyměřovala trvale žijícím občanům roční poplatek za svoz, ukládání a likvidaci odpadů ve výši 350 korun ročně na osobu. Nově měl být tento poplatek zvýšen, a to o 50 korun, jak předpokládal návrh.

Proti zvýšení poplatku za odpad byl zastupitel Jiří Pittner: „Máme u neplatičů tři čtvrtě milionu, proč v této době krize ještě občany zatěžovat? Dávám protinávrh nezvyšovat poplatek.“

„Ani po zvýšení poplatku vybraná částka nepokryje náklady,“ podotkl další ze zastupitelů.

Klenečtí posléze hlasovali o návrhu Pittnera. Ten zůstal se svým názorem osamocen, neboť šest jeho kolegů bylo proti a tři se zdrželi hlasování.

Pro původní návrh nakonec hlasovali všichni. Občané od 1. ledna 2010 zaplatí ročně ´na hlavu´ za odpad 400 Kč, majitelé rekreační domácnosti pak 500 Kč.