Snad se vše podaří a do dvou let bude zahrada k nepoznání.

„Současná zahrada je využívána celoročně, v rámci volných, řízených a volnočasových aktivit. Již několik let realizujeme environmentální projekt Támhle je jablůňka, kde je podrobně popsáno využívání zahrady. Úspěšnou realizací projektu by mohla školka nabídnout alternativu k zahradám okolních mateřských škol. Stávající podoba je vyhovující, ale z dlouhodobého hlediska neudržitelná. To se týká například životnosti dřevěných částí," popisuje vedoucí učitelka Věra Čechová. Z tohoto důvodu mateřská škola zažádala v březnu o grant Nadaci Proměny, v rámci programu Zahrada hrou.

„Postupně jsme dokázali obhájit naši představu a dostali jsme se do finále, v rámci Plzeňského kraje jediní," upozornily Věra Čechová a Ludmila Benešová, které celý plán zaštiťují.

Projekt školní zahrady nazvali C – E – S – T – A, kde každé z písmem má svůj význam – Cílená, Empatická, Sdružující, Tvořivá, A stále někam vedoucí. CESTA po Klenčí a jeho blízkém okolí.

„Cílem je vytvoření podnětného prostředí pro samostatnou činnost dětí, využití různých stylů učení, maximální rozvoj tvořivosti, inteligence, pohybové zdatnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí dětí. Grantový projekt je realizován v souladu s nadačním programem Zahrada hrou, jehož součástí je aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity. Také předpokládá vzájemnou spolupráci, a tak se ve středu sešli ve školce zástupci nadace, starosta městyse, ředitelka školy, architekt, učitelé a zejména rodiče dětí. Ti všichni by se měli domluvit jak vykročit na C-E-S-T-U změn tak, abychom zdárně došli do cíle," uzavřely garantky projektu.