Setkání na německé straně bývají chudší, naproti tomu v Klenčí se podávaly koláče a další kulinářské české speciality. O hudební část se postaral mužský pěvecký sbor Haltravan a trio mladých žen Sine Nomine.
Po zahájení každoroční recepce se Haltravan představil dvěma písněmi a poté, co se mikrofonu chopil i starosta Klenčí Jan Bozděch, přivítal vedle občanů i předsedu kontrolního výboru Plzeňského kraje Václava Štekla a starostu z Wald-münchenu Markuse Ackermanna. Bozděch však nemohl nezmínit i současnou politickou situaci. „Evropa bez hranic není samozřejmostí. Musí se udělat vše, abychom Evropu zachovali.“

Jakožto symboly přeshraniční přátelské spolupráce byly zmíněny akce na České studánce, turistické pochody mezi Klenčím a městem Furth im Wald či spolupráce v rámci Akčního spolku Čerchov plus. Waldmünchen však není jediné partnerské město. Dalšími partnery za hranicemi jsou Herent v Belgii a jedno město v Rumunsku. V letošním roce je dokonce plánovaná návštěva rumunské delegace v Klenčí.
Při setkání se připomněla i loňská výročí a zdařilé kulturní akce, které Klenčí uspořádalo. Za vyzdvižení stály především koncert Ondřeje Havelky a několikadenní folklorní festival Výhledy. Bilancovalo se i na poli projektů, například pořízení nového hasičského vozu pro sbor dobrovolných hasičů za 1,5 milionu korun, opravy střechy domu s pečovatelskou službou za 1,5 milionu či obnovu mateřské školky za zhruba 5,4 milionu korun. „Co se týká plánovaných projektů, zahrnují obnovu stájí ve Staré poště a renovaci první části klenečského náměstí, pořízení nové cisterny pro hasičskou jednotku, novou bránu na hřbitov a přípravy na obnovu základní školy a radnice,“ uvedl starosta Bozděch.

Do každoročního setkání byla zakomponovaná i zajímavá přednáška Kristýny Pinkrové na téma historie pošt.

Petra Kůtová, Karel Reitmeier