Do léta by měl mít městys Klenčí nový sběrný dvůr. Ten má nahradit a vylepšit podmínky, které jsou v současném prostoru pro odkládání odpadů.

„Pátého prosince jsme předali staveniště a postupně ve spolupráci s dodavatelem stavby jsme připravovali povolení ke kácení dřevin, které hodláme štěpkovat a dále využít,“ říká starosta Karel Smutný.

Protože sběrný dvůr bude stát na místě, kde se odkládají odpady i v současnosti, bude nutné prostranství nejprve uklidit.

„Otevřeno je tam nyní dvakrát týdně, ale někteří lidé, třebaže jsou tam kontejnery, vyhází odpad dvacet metrů vedle. A to nemluvím o těch, kteří přijedou mimo otevírací hodiny a odpad klidně pohodí v okolí, takže je tam hrozný nepořádek. Necháme to uklidit a za čas je to podobné. Problém nám tam také dělá i určitá skupina obyvatel, kteří podobná místa navštěvují za účelem odvezení všeho, co se dá dál zpeněžit. Už nám tam zničili plot, naháněla je tam i policie,“ doplnil starosta.

Nový sběrný dvůr musí být podle podmínek dotace hotový do července.

„Vše by mělo stát kolem 9,5 milionu korun, přičemž 90 % nákladů pokryje dotace Státního fondu životního prostředí,“ upřesňuje starosta s tím, že pokud by nebylo dotace, městys by se do výstavby nového sběrného dvora nepustil.

O případném nedodržení termínu nechce ani slyšet. „Jde v podstatě o to srovnat terén, udělat kanalizační a vodovodní přípojku, neboť obsluha dvora tam musí mít vodu na mytí. Postaví se lehká hala na vytříděné materiály, které nemohou být volně na prostranství, dále zpevněné plochy a oplocení. Nemám obavy, že by se termín nedodržel,“ odpovídá Smutný.

Sběrný dvůr ale nebude provozovat městys Klenčí, nýbrž firma. Zlepší se dostupnost pro občany?

„V průběhu jara vypíšeme výběrové řízení na provozovatele dvora, neboť to může dělat pouze firma s autorizací pro odpady. Součástí zadávacích podmínek bude i otevírací doba, podobně jako v Domažlicích by mohlo být otevřeno od pondělí do soboty, to vše se ještě uvidí, neboť předpokládáme, že dvůr bude sloužit nejen pro Klenčí, ale i pro okolí, a chceme, aby lidé měli možnost vyvézt odpady tak, jak se jim to hodí,“ zakončil starosta Smutný.