V novém roce 2009 se opět vracíme s naším seriálem U vás na návštěvě. Tentokrát z Klenčí pod Čerchovem, odkud vám přinášíme rozhovor se starostou Karlem Smutným.

Jak u vás funguje základní škola a mateřská školka?
Velká část našeho rozpočtu vždy putuje na investice a provoz obou škol. Školka a škola je vizitkou a prestiží každé obce. Školka má novou střechu a okna a zhruba před dvěma lety se ve dvou etapách přistavěla další část základní školy spolu s tělocvičnou.

Plánujete ještě další investice?
Ano, rádi bychom ještě dotáhli stavbu víceúčelového hřiště u školy.

Jak se u vás tedy sportuje?
Sportovního vyžití mají místní rozhodně dostatek. Naše tělovýchovná jednota Spartak má přes 270 členů v několika oddílech. Fotbalisté mají nové hřiště, tenisté tři kurty a klubovnu, triatlonisté využijí bazén. Máme dobré běžkaře i šachisty. Troufám si také říct, že jsme ´líhní´ kvalitních atletů, kteří dosahují mnoha sportovních úspěchů, často pak ovšem od nás přecházejí jinam. Jsme hrdi na to, kolik dobrých atletů prošlo naší základní školou. Děti jsou i dnes velice nadané a my se je snažíme jen podporovat.

Jaké další spolky u vás v městysu fungují?
Máme samozřejmě zahrádkáře, včelaře, ale to je spíše záležitost starších generací. Po letech u nás zase začínají fungovat hasiči. V důsledku generační pauzy, kdy se dlouho nepracovalo s dětmi, mají hasiči vysoký věkový průměr. Ale teď se děti opět zapojují, takže snad máme o budoucí generaci hasičů postaráno.

Jaké kulturní vyžití váš městys nabízí?
Máme zde osvětovou besedu i pobočku Základní umělecké školy Domažlice. V našem kulturní domě pořádáme bály, různá dětská vystoupení, divadelní představení poběžovických ochotníků a další zábavy. Přesto není tak využívaný, jak by mohl být, není snadné sehnat využití.

Mají zde vaši občané dostatek pracovních příležitostí?
Pracovních příležitostí je dost, máme u nás firmy, jako První chodská stavební společnost, tři hotely, školu, spoustu obchodů a restaurací. Máme třináct set obyvatel a kolem jedenácti set pracovních míst. Máme naopak problém s tím, že nám lidé scházejí.

Jaké máte v Klenčí problémy?
Pozemní komunikace je dlouhodobý problém. Zpracováváme plány rekonstrukce průtahu Klenčím, která se dělala naposledy v roce 1980. Když se tu začalo solit, odešly šachty a obrubníky. Chceme při té příležitosti udělat i rekonstrukci náměstí, máme ale problém s vykupováním pozemků. Někteří lidé nejsou ochotni dát nám na cestu pár metrů. Nechápou, že jim jejich pozemky ještě zhodnotíme.

Co jiného vás ještě trápí?
Někteří naši spoluobčané si zřejmě myslí, že okolní lesy a pole jsou smetiště. Odkládají zde odpadky, minimálně každý týden objíždíme všechny naše místní části a svážíme nepořádek z lesa, autobusových zastávek, z okolí kontejnerů na tříděný odpad.

Jakým způsobem to chcete řešit?
Máme několik stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, lidé jsou ale nedisciplinovaní a odhazují samozřejmě i odpad, který tam nepatří. Chceme na jaře vybudovat nový sběrný dvůr. Jeden nevyhovující máme. Chceme, aby ten nový odpovídal legislativě, aby tam bylo možno odkládat například i elektroniku.

V Klenčí je mnoho zajímavých památek, v jakém jsou stavu?
Muzeum J.Š. Baara je hodnotnou památkou, která by potřebovala rekonstrukci, stejně jako Stará pošta či kostel sv. Martina, který je dominantou naší obce.

Navštěvuje klenečské pamětihodnosti hodně lidi?
V poslední době se zájem opět zvedá. Snažíme se dělat aktivní cestovní ruch, připravujeme pro turisty programy s výlety na Čerchov, přednáškami, návštěvami Staré pošty, muzeí v Klenčí a na Peci. Nezapomínáme ani na chodské koláče a ukázky tradičních řemesel