Starosta Jan Bozděch uzavřel dohodu s bývalou vedoucí oddělení správy majetku úřadu městyse Radkou Svitákovou, která loni dostala výpověď pro nadbytečnost. Ta se kvůli pochybnostem o správnosti postupu při odvolání obrátila na soud. Po dohodě, jejíž součástí bylo i vyplacení odstupného ve výši ročního platu, k soudnímu jednání nedošlo.

„Dohodu jsem uzavřel po konzultaci s právníkem Svazu měst a obcí. Výsledek soudních jednání by byl nejistý a mohly by městysu přinést vysoké náklady. Toto řešení je nejrozumnější. Při případném rozhodování soudu by městys mohl platit ušlou mzdu i soudní náklady," argumentuje Bozděch.

Policisté se však správností tohoto postupu zabývají. „Oznámení týkající se tohoto případu jsme přijali v úterý 6. září. Případem se zabývají kriminalisté oddělení hospodářské kriminality," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Já jsem přijala platbu takto sjednaného odstupného v dobré víře, že je starosta jako statutární zástupce městyse k takovému jednání oprávněn," reagovala pro server Novinky.cz Svitáková.

Uzavření dohody o vyrovnání ve výši ročního platu schválila rada městysu. „Informace o tom je v zápise z jednání rady, který je neveřejný, ale výpis z něj můžeme na vyžádání poskytnout," dodal starosta.

„Paní Svitáková byla propuštěna pro nadbytečnost v listopadu. Její pracovní náplň byla předána dalším pracovnicím, byla jim rozšířena jejich pracovní náplň. Ukázalo se, že svoji práci i tu nově přidělenou bez problémů zvládají. Takže starosta jednu mzdu skutečně ušetřil," popsala svůj pohled jedna ze zaměstnankyň úřadu, která si nepřála zveřejnit své jméno, ale redakce její identitu zná.

„Při loňské reorganizaci byla na úřadu zrušena tři pracovní místa. Letos se pohybujeme v úsporách v řádu desetitisíců korun a v roce příštím to už budou statisíce, které můžeme investovat jinam," popsal klenečský starosta.

Jeho postupu se nediví ani námi oslovený zastupitel Jiří Anderle.
„Do případu samozřejmě nevidím. Pochybuji ale, že by šlo o nějaký nezákonný postup. Za skoro dva roky, co pan starosta Bozděch funkci vykonává, u něj pozoruji zodpovědný a poctivý přístup. Myslím, že šlo o to, aby městysu nevznikly další výdaje při případném soudním projednávání," shrnul svůj názor Anderle.