Jedinečné místo v rámci celého našeho okresu najdete v obci Jivjany. Nachází se zde totiž je keltský skanzen, osada, která umožňuje nahlédnout do života Keltů mladší doby železné.

A právě tuto sobotu se v keltském skanzenu bude konat Den otevřených dveří, na který je zvána široká veřejnost.

'Obyvatelé' skanzenu, členové keltské divadelní společnosti Vousův kmen, se vžívají do rolí starých Keltů, nosí dobové šaty, vyrábějí repliky spon z doby laténské, zhotovují nejrůznější nástroje, dokáží vyrobit železné meče i štíty. Jivjanský skanzen je obehnán hradbami, najdeme v něm dobovou kovárnu, hrnčírnu, mohylu, buduje se i hodnosný panský dům.

Vousův kmen připravil pro sobotní návštěvníky od 14 hodin prohlídku skanzenu a ukázku dobových řemesel, od 15:45 klání kmenových válečníků a od 16:30 vystoupení folk-punkové hudební skupiny Cheers. V 17:15 se pak rozpoutá galsko-římská bitva vhodná pro děti i dospělé. Keltský den v Jivjanech bude zakončen v 19 hodin. Občerstvení je zajištěno a vstupné je dobrovolné.