„Na přechodu pro chodce na kdyňském náměstí policisté z dopravního inspektorátu a jedna policistka z preventivně informační skupiny seznamovali procházející chodce se zásadami bezpečného přecházení vozovky a upozorňovali je na to, jak je důležité respektovat pravidla silničního provozu,“ uvedla Vladislava Čejková z preventivně informační skupiny Policie ČR v Domažlicích.

Během akce bylo osloveno několik desítek chodců, převážně dětí. Všichni oslovení od policistů dostali malé upomínkové předměty, děti i kartičku s radami pro správné přecházení vozovky. A jakých rad se chodcům dostalo?

Vozovku přecházet na přehledném místě, využívat přechody pro chodce a do silnice vstupovat až po trojnásobném bezpečném rozhlédnutí – vlevo, vpravo a opět vlevo. Počínat si tak, aby řidič měl šanci včas zastavit, a nikdy nevbíhat před jedoucí vozidla.

„Tato akce se již tradičně setkává u občanů s velkým ohlasem. Proto budeme v akcích podobného druhu pokračovat,“ zakončila Čejková.