Ve funkci starosty města nadále zůstává Jan Löffelmann a místostarostou Vladislav Vilímec.

V průběhu veřejného zasedání byla zvolená pětičlenná rada města ve složení Jan Löffelmann, Vladislav Vilímec, Milada Nejdlová, Ivan Trojan, Miroslav Výškrabka.

Následovala volba členů a předsedů kontrolního a finančního výboru.
V pětičlenném kontrolním výboru budou v dalším volebním období pracovat Sylva Heidlerová, Ladislav Mráz, Jindřich Dvořák, Jan Janda a Vlasta Kutová, která se stala jeho předsedkyní.

Do finančního výboru
bylo navrženo pouze pět kandidátů, Jaroslav Pavlica, Miroslav Výškrabka, Ivan Trojan, Ota Královec a Bohumil Valtr, a proto mohl být výbor zvolen jedním hlasováním. Předsedou finančního výboru se stal Bohumil Valtr.

Dalším bodem programu ustavující schůze bylo stanovení počtu uvolněných a neuvolněných zastupitelů a také výše jejich odměn.
Uvolněným zastupitelem bude pouze starosta města Jan Löffelmann. Výše odměn neuvolněných zastupitelů zůstává stejná jako v minulém volebním období, a to s platností do 31. prosince tohoto roku.