V budově nového pavilonu jsou dvě podlaží s deseti učebnami, z toho je osm klasických a dvě budou využívány jako odborné.

V dolním patře je rovněž kancelář pro zástupce ředitele a sborovna a v horním dva kabinety. Obě patra spojuje prostorné schodiště, které stojí uprostřed velké haly a může zároveň sloužit jako hlediště při konání různých školních akcí. Nechybí zde šatny a veškeré sociální zázemí.

„Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a tabulemi, na které se píše fixami, což ocení hlavně alergici. Do dvou tříd pořídíme interaktivní tabule“ řekl kdyňský starosta Jan Löffelmann.

Nový pavilon nahradil dvě dosluhující budovy, takzvané chanosy, z osmdesátých let.

„Je to moc krásná škola a byla už zapotřebí. Chanosy byly už velice zastaralé. Sama jsem do nich chodila a za chvilku sem povedu své děti,“ řekla jedna z účastnic slavnostního otevření pavilonu, jež nabídlo všem i celkovou prohlídku nového objektu.

V sousedství pavilonu, na místě bývalého školního dvora, je vybudováno také nové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 17 krát 24 metrů a před ním vzniklo ještě shromaždiště pro žáky a učitele.

„Stavba pavilonu včetně hřiště stála 31 930 885 korun. Financována byla s podporou státního rozpočtu v celkové výši čtrnácti milionů korun a zbylé výdaje, tedy 17 milionů 900 tisíc korun jsme financovali z vlastních prostředků města. S ohledem na termín poskytnutí státní dotace se upravil termín zahájení stavby z původně předpokládaného roku 2008 na 23. února 2009,“ vysvětlil Löffelmann.

Výstavba nového školního pavilonu je v krátkém čase již druhou významnou stavbou Masarykovy základní školy, která je největší samostatnou základní školou v regionu. Na podzim roku 2008 otevřeli Kdyňští novou školní tělocvičnu.

„Třetí etapou rozsáhlých úprav by mělo být zateplení hlavní budovy školy v Komenského ulici, včetně opravy vnějšku této budovy,“ dodal,“ kdyňský starosta.

Nový pavilon byl otevřen po osmdesáti letech od ukončení výstavby hlavní budovy, v roce 160. výročí narození T.G. Masaryka, po němž je škola pojmenována.

Slavnostního otevření, které zahájilo vystoupení pěveckého sboru, se zúčastnila řada hostů, mezi nimiž nechyběli zástupci obcí Kdyňska, Klatov, Domažlic a Eschlkamu. Pozvání přijal i náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček a přítomni byli i zástupci České školní inspekce.

Úvodního slova se ujal místostarosta Kdyně a poslanec Parlamentu ČR Vladislav Vilímec.

„Před osmdesáti lety, při otevírání hlavní budovy Masarykovy základní školy, vedl úvodní slovo můj děd Karel Vilímec. Jsem proto rád, že stavbou nového pavilonu a předtím tělocvičny navazujeme na díla našich předků. Dnešní otevření nového pavilonu je jakýmsi vysvědčením zastupitelů města a učitelů ve prospěch žáků a dětí, které studium teprve čeká,“ řekl.
Slovo Jana Löffelmanna, starosty města Kdyně bylo krátké, ale výstižné.

„Jsem rád, že jsem mohl být u zrodu této krásné školy a hřiště. Přeji si, aby nový pavilon sloužil tomu, čemu sloužit má.“ pronesl.