„Město na stavbu zařízení uvolnilo dost značnou částku peněz, proto jsme mezi tůňkami vybudovali lavičky a odpočinkový stůl. Tím bude místo sloužit nejen mladým rybářům, ale také kdyňským občanům, kteří si zde budou moci posedět v příjemném prostředí mezi rybníčky," řekl předseda kdyňských rybářů Josef Praštil.

Kromě posezení vybudovali rybáři pro občany Kdyně i altánek nad vodou, který dokončili minulý týden.

Rybáři o rybochovného zařízení, od nějž si slibují, že k rybařině přitáhne nejmladší generaci, usilovali tři roky.
Bez finanční podpory ale nemohli svůj záměr uskutečnit. Pomohlo jim právě až Město Kdyně, které z rozpočtu uvolnilo na stavbu rybochovného zařízení 1 400 tisíc korun.

„Naše rybáře jsme finančně podpořili, protože místo, kde sádky vybudovali, je naprosto ideální a záměr bez výjimky užitečný. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi městem a kdyňskou rybářskou organizací. Navíc mladí rybáři svými úspěchy na různých soutěžích výborně reprezentují město," řekl starosta Kdyně Jan Löffelmann.

Kdyňští rybáři dokončili stavbu rybochovného zařízení minulý rok v říjnu. Další velký úkol mají před sebou. Letos v červnu se ve Kdyni bude konat národní kolo Zlaté udice.