„Na základě nájemní smlouvy spravujeme plochy a budovy v bývalých kasárnách už od roku 1996. Pro větší rozvoj podnikatelských aktivit považujeme za vhodné areál od stávajícího vlastníka odkoupit. Tato investice navíc vytvoří podmínky pro vznik nových pracovních míst," uvedl starosta Kdyně Jan Löffelmann.

„Když na to město má prostředky, proč by pozemky nekoupilo? Rozhodně se na nich bude lépe hospodařit, když budou města," myslí si Petr Lasný ze Kdyně a dodává: „V areálu bývalých kasáren je několik firem, které zaměstnávají zdejší lidi. Takže pokud tam město firmy nechá, je to správný krok."

„Pokud se dohodneme na výše uvedené ceně, kterou musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, rozpočet města to nezatíží," pokračuje starosta.

V objektu bývalého vojenského autoparku dnes působí sedm podnikatelů ze Kdyně. Za nájmy, které podnikatelé platí, zde město vybudovalo trafostanici, veřejné osvětlení a opravilo některé komunikace. To bylo nutné, aby se v těchto místech dalo podnikat.

Lokalitu nabízela armáda v roce 1991, ale nikdo o ni neměl zájem. Přešla tedy pod okresní úřad a zas ji nikdo nechtěl. Tehdy jsme se toho chytili my a udělali s okresem dlouhodobý pronájem. Rozhodli jsme se tak i proto, aby se to tam dále neničilo a nerabovalo se tam. O místo měli zájem drobní podnikatelé ze Kdyně. Udělal se tedy výběr a začalo se tam podnikat," říká Löffelmann.

„Protože se měl na pozemcích bývalých kasáren stavět domov seniorů, převedly se pozemky na okresní úřad sociálních služeb a po zrušení okresních úřadů přešly automaticky na kraj," vysvětluje kdyňský starosta.
Město chce pozemky vlastnit také proto, aby mohlo některé budovy opravit a jiné v případě zájmu prodat stávajícím podnikatelům.
„Dnes je velmi komplikované dělat něco na pozemku, který není náš," dodal Löffelmann.