Velkou zásluhu na tom mají koledníci. Ulicemi Kdyně a okolními vesnicemi prošlo 170 králů a královen rozdělených do 57 skupinek.

Tříkrálový průvod letos vyšel od základní školy. Zpěv koledníků doprovázela hra na housle a trubku. V průvodu šel kdyňský starosta Jan Löffelmann a kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl.

Na prostranství před muzeem, kde se koledníci shromáždili, Miroslav Kratochvíl přivítal jak koledníky, tak i ostatní obyvatele, kteří se přišli na zahájení sbírky podívat. „Je důležitosté pomáhat potřebným a stejně tak je důležité přinášet úsměv, radost i vlídné slovo, zvláště osamělým lidem," pronesl a pak koledníkům popřál, aby všude našli otevřené dveře i lidská srdce.

Koledníci našli nejen otevřené dveře, ale lidé byli letos navíc i velmi štědří.
„Velikou zásluhu na tomto výsledku má opět výborná spolupráce s kdyňskou školou. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Patkové, která všechny třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala. Mnozí z řad vyučujících se opět zapojili jako vedoucí skupinek," řekla za organizátory sbírky Marie Hánová .

S výsledkem letošní sbírky byl velmi spokojený i Miroslav Kratochvíl, hlavní koordinátor sbírky v tomto regionu.

„Vřele děkuji všem, kteří přispěli a podpořili ty, kdo to potřebují. Děkuji samozřejmě i všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj čas i několikahodinovou námahu pro záslužné věci."


Výtěžek sbírky bude použit na projekty SOS Domažlice, Domov sv. Vavřince v Meclově, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa – Domažlice a Meclov a Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice.

Kde a kolik lidé přispěli

Kdyně 81.916 Kč, Kout na Šumavě 47.594 Kč, Spáňov 6.370 Kč, Oprechtice 4.090, Kč, Podzámčí 2.679 Kč, Brnířov 8.282 Kč, Prapořiště 9.545 Kč, Hluboká 7.760 Kč, Úsilov 2.897 Kč, Nová Ves, Vítovky, Pranty 5.249 Kč, Mezholezy, Luh 2.939 Kč, Vílov, Slavíkovice 3.736 Kč, Němčice 2.875, Kč, Úboč, Všepadly 3.247 Kč, Loučim 4.443 Kč, Libkov 4.015,- Kč, Chodská Lhota, Štefle 17.346,- Kč, Pocinovice 16.938 Kč, Dobříkov, Branišov, Smržovice, Modlín, Nové Chalupy 7.049 Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek 11.938 Kč, Starec 3.717 Kč, Zahořany 7.952 Kč, Sedlice, Stanětice, Hříchovice 9.192 Kč

(bau, han)