„Úvod patřil vystoupení šermířského volnočasového klubu Avalon z Plzně, který se představil historickým vystoupením a ohnivou noční show," popsala Alena Březáková z pionýrské skupiny Nepomuk.

Sobota pak byla ve znamení výletů. Sušičtí připravili tři výletní trasy, na večerních dílnách se naopak vyrábělo  a hrálo, byly opět ukázkou šikovnosti a dovednosti. Nechyběly hra, soutěže ani nezbytný táborák.

Nedělní dopoledne patřilo Sušickým, kteří připravili dvanáct stanovišť pro soutěž družstev. Závěrem dopoledne bylo slavnostní ukončení setkání za přítomnosti senátorky Jiřiny Rippelové, předání všech ocenění a poslední zvolání: 3x Ahoj!