„Když pan biskup přijel, nic jsem netušil. První, co mě napadlo, bylo, že to je moc dobře, protože bude kázat. Pak mě ale přešel humor, když mi oficielně předal dekret. Myslím, že nejen já, ale i všichni ostatní jsme zůstali jako opaření,“ řekl vikář Miroslav Kratochvíl s tím, že si takového ocenění nesmírně váží.

Titul Monsignore může být udělen pouze hlavou církve na návrh diecézního biskupa. Biskupové takto odměňují kněze, kteří mají zásluhy na budování života v diecézi.

Miroslav Kratochvíl získal tento titul za zásluhy v pastoraci na základě návrhu plzeňského biskupa Františka Radkovského.
I přes své zásluhy a zaslouženou odměnu neztrácí vikář humor.

„To, že jsem obdržel tento titul, svědčí o tom, že i pan biskup může být omylný, když ho udělil právě mně. Když už se tak stalo, budu muset být trochu hodnější, abych si ho zasloužil,“ dodal se smíchem Kratochvíl.

Nejen pan vikář, dnes už Monsignore Miroslav Kratochvíl, ale i věřící, kteří byli přítomní nedělní mše svaté, byli překvapení.

„Pan biskup nás překvapil hned dvakrát. Poprvé milou návštěvou kdyňské farnosti, kde odsloužil hned dvě mše svaté, ale nikdo z nás nečekal, že se stane svědkem takové události, jako bylo jmenování našeho pana vikáře monsignorem,“ řekla Martina Matějková z Loučimi.
Liturgické oblečení monsignora je černá klerika s fialovým cingulem.