Pionýrská skupina Safír tam svolala u příležitosti nedávného Dne Země brigádu, která byla zaměřena na odstraňování odpadků. Zúčastnily se jí přes čtyři desítky dětí a dospělých a z lesního porostu vynášely nejrůznější odpadky, dokonce i starou pneumatiku.

„Bylo to super, počasí nám přálo, a navíc přišla spousta šikovných lidí nejen ze Kdyně. Nasbíralo se 15 pytlů odpadků," hlásila Deníku PS Safír. Jižní strana Škarmanu bylla po zásahu dobrovolníků odpadků prostá.

Další akcí PS Safír bude příští sobotu 3. května na náměstí ve Kdyni tradiční Slet čarodějnic, spojený s hrami o ceny. Uskuteční se od 14 do 16 hodin a děti, které na něj přijdou v kostýmu, budou odměněny.