Rok založení je ale oříškem. Konkrétních letopočtů totiž existuje více. „Zjišťovala jsem to ze spousty zdrojů a není možné dopátrat se, kdy přesně byla manufaktura založena. Uvádí se rok 1678, jinde 1696,“ řekla Jana Vachovcová, která výstavu připravovala a sama v přádelnách pracovala 23 let.

Ačkoli je stáří přádelen datováno do 17. století, oslavuje se „jen“ 250 let od založení. Výročí se vztahuje k datu 17. května 1769. Tehdy rod Stadionů prodal fabriku panu Matyáši Schmidtovi, který začal podnik zvelebovat a rozšiřovat. „V té době se uvnitř pracovalo na 50 stavech a o rok později se používalo 94 stavů. Zaměstnávalo se zde pouze 140 lidí a ostatní pracovali doma. Fabrika totiž spolupracovala s tkalci, kteří dělali doma,“ uvedla Vachovcová. Připomněla historii přádelena významné body, které manufakturu ovlivnily. Neopomněla ani ničivé požáry, přičemž největší se stal v roce 1859. Fabrika ale pocítila i vliv války – v době první světové války se pozměnila výroba a zpracovávaly se látky pro armádu. Výroba se změnila i v následujících letech, kdy se přádelna dostala do rukou Francouzů. „Vrcholem se stal rok 1928. Vzrostl i počet zaměstnaných lidí. V roce 1946 zde pracovalo přes tisíc zaměstnanců,“ pokračovala Vachovcová.

Měnila se výroba, názvy, ředitelství podniku se několikrát přesunulo přímo do Kdyně. Osud byl ale nakonec k fabrice nemilosrdný. „V 90. letech 20. století ubývalo zakázek, závod se zmenšoval. Fabrice hodně uškodilo, když se rozpadl východní trh,“ vysvětlila Vachovcová.

Pozůstatkem přádelen, které se oficiálně dostaly do konkurzu v roce 2003, je vstupní brána se lvem na vrchu vystavěná společně s dvěma domky na náměstí v roce 1843.

Výstava vznikla k 250. výročí a Jana Vachovcová navíc každý rok pořádá srazy zaměstnanců přádelen.

Nápad na výstavu se zrodil v roce 2018 a autorka na ní pracovala po celý rok. Samotnou expozici pak připravovala po tři dny.

„Je to kus dlouhé a krásné historie,“ uvedla místostarostka Kdyně Věra Říhová. „Fabrika dala městu hodně. Díky ní mohlo kvést, růst a lidé měli práci. Je třeba myslet na to, že podnik má v našem městě a jeho historii své místo,“ dodala Říhová.

Součástí expozice jsou i fotografie z brigád, srazů a mnoho z bývalých zaměstnanců podniku se na nich může poznat. Výstava v Muzeu příhraničí potrvá do 31. října.