Tuto událost, které se zúčastnili i čestní hosté, mezi nimiž nechyběl ani náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček, si nenechaly ujít desítky místních obyvatel, současní a bývalí žáci i učitelé. Slavnostním přestřižením pásky byl uveden do chodu nový pavilon včetně hřiště s umělým povrchem a shromaždištěm pro žáky a učitele. Nový školní rok zahájili v novém školáci od prvních do pátých tříd. Nový moderní pavilon nahradil dvě původní, již dosluhujíci budovy, takzvané chanosy z osmdesátých let minulého století. Součástí slavnostního otevření školy bylo i vystoupení pěveckého kroužku.