Od restaurace Škarmanka ve Kdyni vyrazilo v sobotu odpoledne nadělovat více než třicet účastníků včetně rodičů a prarodičů. Aby se děti cestou nenudily, připravili jim vedoucí z Pionýrské skupiny Safír Kdyně krátkou stopovačku se šesti ukrytými zprávami.

„Po jejich nalezení plnily děti jednoduché úkoly, mezi kterými nechyběly otázky o lesních zvířatech, cvičení, hod šiškou, prolézání pavučinou, poznávání stop nebo zpěv koled," řekla za PS Safír Pavla Tochorová.

Protože některé děti celou cestu do kopce běžely, aby jim nic neuniklo, netrvalo dlouho a celá výprava dorazila k lesnímu krmelci. Zde děti vyložily z batůžků spoustu jedlých ozdob, jako jsou jablka, ořechy, mrkev, seno, kaštany, žaludy, bukvice nebo lojové koule pro ptáčky.

Všichni se samozřejmě řídili radou myslivců a nepoužívali žádné provázky a háčky, které by mohly zvířátkům ublížit. Odměnou za splněné úkoly dostaly děti i jejich rodiče malované perníčky a čaj na zahřátí. Po společném fotografování u krmelce pak vyrazili všichni nejen s prázdným batohem, ale i dobrým pocitem zpět k domovu.

(bau, toch)