Celostátního kola se 18. června 2022 v Praze na Petříně účastnilo jedenáct škol, Kdyňští se umístili na osmé příčce.

Tým z 2. stupně Masarykovy základní školy Kdyně tvořili studenti Zdeněk Patka – velitel družstva, Aneta Černá, Veronika Veseláková, Karel Šlajs a Josef Vosecký. Matěj Hais byl jako náhradník v oblastním kole v Domažlicích, ten ale podle pravidel soutěže dál nepostupoval.

Družstva se utkala v poskytnutí první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu, který bývá obsahem lékárničky, ale žáci využívali také improvizovaný materiál.

Na jiném stanovišti předvedli žáci správné použití obvazového materiálu při ošetření konkrétní části lidského těla, kterou si při soutěži vylosovali.

Na babylonském koupališti se ve dnech 25. a 26. června konal 1. ročník závodu Draci mezi městy.
Poprvé v historii závodily na Babylonu dračí lodě, podívejte se

Dalším úkolem byl transport postižených a polohování - přesun zraněného pomocí nosítek, židle, šátku či improvizovaného materiálu, znalost správné polohy při ošetření zraněného a tak dále.

Výzvou byly i některé nesoutěžní disciplíny. Mezi ně patřilo určování léčivých rostlin a znalost jejich lékařského využití, dopravní výchova s poznáváním dopravních značek a orientace v dopravních situacích nebo znalosti týkající se lidského těla.

Soutěž Mladých zdravotníků Červený kříž pořádal po dvouleté pauze. „Bylo nutné znovu sestavit družstvo, kromě Pepy z 8. ročníku byli všichni deváťáci, ochotně a rychle si připomněli a doučili se celou první pomoc. Zvláště pro děvčata zde byla spousta nových věcí,“ popsala Šárka Šlajsová, učitelka ZŠ Kdyně a vedoucí kroužku Malý záchranář.

Děti svou pílí a nasazením předvedly, že potřebné znalosti mají a že si zaslouží postup do dalších kol. Podle Šlajsové se na soutěž velmi svědomitě připravovaly. „Největší radost měly děti z prvního místa v regionálním kole, nemohly tomu uvěřit, a to ani ve chvíli, kdy už seděly v Praze na uvítacím ceremoniálu před zahájením republikového kola,“ řekla učitelka s tím, že kroužek Malý záchranář, který kdyňští kluci navštěvovali již od 3. třídy, přinesl ovoce.

Chrtovi, který se v rodokmenu jmenuje Avalanche Daraska, říká jeho majitelka Ľubica Toušová Orel. V květnu se stal ve finském Kalajoki mistrem světa v běhu psů.
Chrt Orel z Plzně se stal mistrem světa v běhu psů

Šlajsovou úspěch jejích svěřenců velmi potěšil. Dojemnou pro ni byla i chvíle, kdy deváťáci na slavnostním předávání závěrečného vysvědčení zmiňovali postup do celostátního kola jako jeden ze svých největších úspěchů na škole.