Na Kdyňsku chodilo celkem 62 skupinek koledníků, tedy 186 dětí. „Neuvěřitelné číslo vzhledem k velikosti města a regionu. Velkou zásluhu na zájmu dětí o koledování má především naše základní škola a zvláště pak Michaela Patková a Lenka Vostárková, které mají sbírku na starosti. Patří jim obzvláště velký dík,“ řekla Ludmila Brychová z Infocentra Kdyně s tím, že by také ráda poděkovala všem koledníkům a jejich vedoucím.

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. „Za dvacet let koledování vynesla Tříkrálová sbírka na Kdyňsku neuvěřitelných 4 402 270 Kč,“ doplnila Brychová.

Tentokrát sbírka pomůže hned několika projektům. „Výtěžek bude letos použit na Domov sv. Vavřince v Meclově, Sociální terapeutické dílny sv. Josefa Domažlice, Meclov, Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích, Azylový dům Alberta Chmielovského v Domažlicích,“ dodala Brychová.

Ve Kdyni se vybralo 98 635 Kč, v Koutě na Šumavě, Novém Dvoře a Starém Dvoře celkem 54 525 Kč, ve Spáňově 7943 Kč, v Oprechticích 6355 Kč,v Loučimi 6150 Kč, v Libkově 4389 Kč, v Pocinovicích 19 381 Kč, v Dobříkově, Smržovicích, Branišově, Lomci a Nových Chalupách celkem 9024 Kč, v Hluboké 11 678 Kč, v Chodské Lhotě a Šteflích 25 734 Kč, v Brnířově 10 999 Kč, ve Vílově a Slavíkovicích 6322 Kč, Úsilově 4575 Kč, v Mezholezícha Luhu 4000 Kč, v Nové Vsi, Vítkovkách a Prantech 7617 Kč, v Němčicích 4509 Kč, v Úboči a Všepadlech 5023 Kč, v Podzámčí 2569 Kč, v Prapořištích 9151 Kč, ve Všerubech, Hájku a Brůdku 17 749 Kč, ve Starci 5524 Kč, v Zahořanech 10 160 Kč, v Sedlicích, Staněticích a Hříchovicích 10 332 Kč.