Tento invazivní druh byl do českých řek a rybníků zavlečen s plůdkem rostlinožravých druhů ryb z povodí Amuru.

V současnosti se s tímto nebezpečím potýkají například rybáři ve Kdyni. „K šesti tisícům kusů kapra, více než tisícovce línů, dvěma stovkám amurů a osmi stovkám úhořů, které jsme nedávno vysadili do našeho nejznámějšího revíru na Bílce, jsme proto museli přidat ještě dva tisíce candátů ročků a padesát kilogramů okounů. Tito dravci by měli počty střevličky snížit,“ věří předseda kdyňských rybářů Josef Praštil.

Rybka, která se v českých rybnících šíří s násadou, požírá drobný plankton, brání startu tvorby hrubšího a tím konkuruje ostatním rybám v potravě. To se pak odráží na jejich přírůstku.

Ostatně s tímto problémem se už Kdyňané před lety potýkali. Tenkrát ale nedostatek potravy pro kapry a líny v Bílce podle přizvaných odborníků způsobily módní býložravé ryby z východu.

„U střevličky je problém v tom, že žije hlavně na mělčinách, tam se za ní málokterá ryba dostane. Ale okoun by si měl poradit,“ míní Petr Votípka, výrobní náměstek Klatovského rybářství.