Jak zaznělo na páteční schůzi kdyňského spolku rybářů v jídelně bývalého Elitexu, Votava si všiml bíle zbarvené nečistoty ve vodách potoka. Při zjišťování původu znečištění rybáři přišli na to, že nečistoty unikají z přepadu ve staré kanalizaci. Ihned informovali provozovatele kanalizace a ten zjednal nápravu.

Starý potok se vlévá do nejznámějšího revíru – rybníku Bílka. „Žádný úhyn ryb jsme nezaznamenali a to je zásluha Josefa Votavy. Na výroční schůzi jej určitě nemine pochvala,“ prohlásil předseda rybářů Josef Praštil. Ten poté seznámil přítomné s chystanými brigádami a plánem prací na nové klubovně. Další členové vedení pak oznámili termíny podzimních výlovů a podrobnosti o závodu na Praštiláku.