V kategorii 301 až 1000 obyvatel náš okrese prezentovaly Zahořany (6. místo) a Babylon (10. místo). V poslední kategorii do 300 obyvatel pak získalo krásné čtvrté místo Hradiště. Nejlepší třídiči odpadů se vyhlašovali již po čtrnácté. Soutěž vznikla za účelem více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

„Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů,“ vysvětlila Radka Stehlíková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí proběhlo tentokrát v historických prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve čtvrtek 5. září.