Město totiž uvažuje o koupi celého zdravotnického zařízení, nicméně pouze za předpokladu, že se domluví se stávajícími majiteli, kterých je v současné době celkem šest. V případě, že město zařízení skutečně odkoupí, chce zde mít vlastní registrované zdravotnické zařízení.

„Samozřejmě bude nutné do této záležitosti i něco investovat. Nyní o této záležitosti jednáme a naším cílem je tuto záležitost vyřešit co nejrychleji, abychom měli jasno, co se s místní poliklinikou do budoucna bude dít. Pokud bychom se nedomluvili, tak bychom asi začali uvažovat o zřízení něčeho podobného v Domě služeb, který jsme před nedávnem koupili. Chceme zde garantovat zdravotnické služby minimálně na tu úroveň, na kterou zde byli místní občané dříve zvyklí. Celý tento záměr by mělo financovat Město Kdyně,“ sděluje veškeré možnosti k této záležitosti místostarosta Města Kdyně Vladislav Vilímec, který doufá, že otázku zdravotnictví ve Kdyni vyřeší v dohledné době co nejdříve.