Průzkum prováděný analytickou agenturou Datank monitoruje kvalitu života obyvatel Česka a slouží jako nástroj pro mapování úrovně životních podmínek. O umístění krajů rozhodují ze dvou třetin statistická data, třetinou se na výsledcích podílejí sami obyvatelé regionu prostřednictvím průzkumu spokojenosti.

Plzeňský kraj si vede dobře v oblasti práce a také ve volnočasových aktivitách a turismu. „Pokud jde o první oblast, je třeba zmínit, že mzdy jsou zde v porovnání s ostatními kraji nadprůměrné, podíl nezaměstnaných velmi nízký, stejně jako počet nezaměstnaných do 24 let, podíl nezaměstnaných žen či relativně vyrovnaný poměr mezd mužů a žen,“ uvádí ředitel projektu Místo pro život David Pavlát a dodává, že velmi nízký je také počet uchazečů v evidenci úřadu práce na jedno volné místo. Dobrých výsledků kraj dosáhl i v oblasti bezpečnosti díky nadprůměrnému počtu policistů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel a nízké nehodovosti na silnicích. Z průzkumu dále vyplynulo, že spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je v Plzeňském kraji na třetím místě ze všech 14 krajů České republiky.

V oblasti volnočasových aktivit a turismu je na tom Plzeňský kraj ze všech regionů nejlépe v počtu knihovních jednotek na jednoho registrovaného čtenáře. „To je aspekt, který mě velmi potěšil,“ okomentoval výsledky průzkumu hejtman Rudolf Špoták. Současně dodal, že vzhledem k umístění kraje přibližně v polovině žebříčku, je třeba na některých oblastech do budoucna ještě zapracovat. To se týká například oblasti školství a vzdělávání. „V České republice dosahuje kraj vůbec nejhoršího výsledku v počtu gymnázií na 100 tisíc obyvatel stejně jako v počtu žáků základních škol na jednoho učitele. O mnoho lepší to není ani s podílem studentů na gymnáziích ve věkové skupině 10 až 19 let nebo s výsledky studentů u státních maturit z českého jazyka,“ připomíná David Pavlát.

Podle vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu Jaroslavy Havlíčkové se kraj dlouhodobě snaží přizpůsobovat nabídku na gymnáziích aktuálnímu demografickému vývoji. Rozšířil proto kapacitu některých gymnázií, všechna místa se ale nepodařilo naplnit. „Vzhledem k současným populačně silným ročníkům Plzeňský kraj zřídil od školního roku 2024/25 nově čtyřletý obor na gymnáziu ve Stříbře. Dále byla navýšena kapacita oboru čtyřleté gymnázium o 30 míst na Masarykově gymnáziu a také na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni. Po prvním kole přijímacího řízení se nepodařilo naplnit všechna nabízená místa,“ vysvětluje vedoucí odboru s tím, že ve druhém kole bylo na gymnáziích v kraji k dispozici 56 volných míst a ve třetím kole je stále nabízeno 10 míst, a to na gymnáziích ve Stříbře a v Klatovech.

Z průzkumu dále vyplývá, že větší pozornost by zasluhoval také počet lůžek v zařízeních pro seniory, který je v přepočtu na 100 tisíc obyvatel nízký.