Objekt, ve kterém sídlí milavečská základní škola, byl postaven v roce 1775. Po úpravě začala budova sloužit od roku 1786 jako škola.

Od té doby prošla řadou oprav.

Rozlehlá budova se zajímavou střechou, kde je poschodí pobito šindelem, je na seznamu kulturních památek.

Ředitelem školy je zde už jedenáctým rokem Vlastimil Weiner.

Jakou má vaše škola kapacitu žáků?
Škola má kapacitu 40 žáků. Navštěvují ji děti nejen z Milaveč, ale též z přilehlých obcí Radonice, Božkovy. Má dvě třídy, ve kterých jsou spojené ročníky.

Je obec zřizovatelem školy?
Ano. Od 1. ledna 2003 je škola příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Milavče. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Vše je na odloučeném pracovišti.


Jaký je váš názor na malotřídní venkovské školy?
Vzdělávací program naší školy je na vysoké úrovni. Je omylem se domnívat, že na dvoutřídní škole se děti naučí méně než ve škole městské. Nejen že se naučí totéž, ale získají i větší návyky samostatné práce.


Co ještě může vaše škola dětem nabídnout?
Škola kromě vzdělávacího programu nabízí možnost umístění dítěte do školní družiny. Nadstandardními aktivitami jsou zájmové kroužky.

O jaké kroužky se jedná?
Děti mohou navštěvovat pěvecký a hasičský kroužek, kroužek výpočetní techniky či anglického jazyka.

Zapojuje se škola do společenských a kulturních akcí v obci?
Pořádáme vánoční besídku pro širokou veřejnost. Připravujeme maškarní karneval pro děti. Pěvecký kroužek mnohokrát ročně účinkuje na společenských akcích, například při setkání seniorů a oslavě Svátku matek.

Mají děti možnost sportovního a kulturního vyžití?
Děti se účastní plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Domažlicích. Během školního roku probíhá ve škole spousta soutěží. Pátého prosince nás navštěvuje Mikuláš. Pro děti je přichystána vánoční nadílka. Ke Dni dětí připravujeme sportovní dopoledne. Na závěr roku pak cestu za pokladem. Děti se během roku účastní loutkových a divadelních vystoupení, kouzelnického představení, výchovných koncertů, výletů. Škola úzce spolupracuje s mateřskou školou a školní družinou. Spolupráce s rodiči je též na dobré úrovni. Naši pedagogičtí pracovníci se stále vzdělávají, účastní se vzdělávacích akcí pedagogického centra Plzeň.

Co je chloubou vaší školy?
Určitě počítačová učebna. Byla zřízena před čtyřmi roky z místnosti, která původně sloužila jako uhelna. Na škole je celkem 24 počítačů, takže každý žák má svůj. Všechny počítače jsou připojeny na internet a samozřejmostí je i dataprojektor. Chtěl bych pochválit pana Zdeňka Peroutku, který je vedoucím PC kroužku a zároveň správcem počítačové sítě.

Čím se ještě může vaše škola pochlubit?
Pořádáme celoroční projekt, jehož autorkami jsou učitelka Kateřina Lahodová a vychovatelka Šárka Sklenářová. Jedná se o zábavné tématické soutěže, například výprava do podzimní přírody, svátek strašidel, čertovské dopoledne, soutěže v bruslení, maškarní karneval, velká hudební soutěž a mezinárodní den divadla. Právě dnes probíhá ve škole velikonoční dopoledne.

Čím jsou děti motivovány?
Během celoroční hry získávají žáci body a ti nejlepší, tedy s nejvyšším počtem bodů, budou na konci školního roku odměněni. Děti jsou motivovány ke snažení ve školních povinnostech čili známek v žákovské knížce, pravidelné docházky do školy, vzorného chování a přečtení knihy.